Секретаријат школе

СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ

Млађовић Весна

Педагог

Радивојевић Миљана

Секретар школе

Савић Милена

Руководилац рачуноводства

Дробњаковић Зоран

Координатор практичне наставе

Денић Олга

Библиотекар

Share Button