Category Archives: Секретаријат школе

Секретаријат школе

СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ

Млађовић Весна

Педагог

Ракић Радица

Секретар школе

Савић Милена

Руководилац рачуноводства

Дробњаковић Зоран

Координатор практичне наставе

Елезовић Властимир

Библиотекар

Share Button