ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

///ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

Слободне активности

Слободне активности су битна компонента образовно-васпитног рада у школи.  Непосредан образовно-васпитни циљ ученичких слободних активности је да сваком ученику омогући максимално потврђивање своје личности како на образовном тако и на креативном  плану.

У школи ће се слободне активности организовати у оквиру научно-техничкх        активности, радно производних активности,културно-спортских активности.

Сви руководиоци секција који ће представљати основни облик организација слободних активности су обавезни да на основу приложеног програма рада са својом секцијом реализују  по 35 сати у току школске године. Евиденција ће се водити у за то намењеним свескама.     Стручни сарадници школе усклађују рад ових секција.

Секције које ће радити у току ове године су:

     Задужени професори

 • драмска:             Петровић Наташа
 • литерарна:        Милић Жаклина
 • рецитаторска:   Јовановић Сандра
 • музичка:             Миленковић Срећко
 • ликовна :            Неговановић Ана
 • секција за математику :  Симић Горан
 • секција за физику :           Спасић  Данијела
 • секција за биологију:      Шевић Вера
 • секција за историју:        Грујић Јованка
 • секција за рачун. и информатику:   Савић Ненад
 • спортска секција :     Јовичић Дејан
 • секција за машинске предмете :    Крстић Ивица

 

 

Школа ће обележити Школску славу – Свети Сава, 27. јануара и за ту прилику организовати културно-уметнички програм за који су задужене литерарна, рецитаторска и драмска секција.

Ове школске године урадиће се изложба уметничких радова као стална поставка у холовима наше школе.Та изложба биће у функцији упознавања ученика са програмом практичне наставе, као и упознавања родитеља са основном делатношћу школе. Ова изложба   ће се повремено допуњавати новим програмима и производима ученика. За овај сегмент рада школе задужени ће бити организатори практичне наставе, актив наставника практичне наставе, као и машинска  секција.

У току школске године организоваће се такмичење ученика у свим образовним профилима који практичну наставу изводе у школи и школској радионици. Школа ће учествовати и на осталим такмичењима које организује Министарство просвете Р Србије.

 

Share Button
2014-11-25T09:14:23+01:00