Директор Гимназије Вучитрн

///Директор Гимназије Вучитрн

Директор Гимназије и Техничке школе Вучитрн

 

Грујић Јованка – рођена 1970. године у Косовској Митровици. Завршила је Гимназију у Вучитрну, а Филозофски факултет у Приштини на одсеку за Историју.

У Гимназији и Тејничкој школи ради од 1992. године као професор историје.

Директор је Гимназије и Техничке школе  од 01 05. 2018. године

 

ПРЕТХОДНИ ДИРЕКТОРИ:

Ненад Савић – рођен 1968. године у Косовској Митровици. Завршио је Техничку школу у Косовској Митровици, а Технички факултет у Чачку. У Техничкој школи и Гимназији Вучитрн ради од 1991. године. 

Од 1999. године ради и у Економско-трговинској школи као професор рачунарства и информатике.

Вршилац дуужности директора Техничке школе и Гимназије Вучитрн у Косовској Митровици је од Новембра 2017. године до 01.05. 2018. године

 

Димитрије Денић – рођен 1951. године у Бабином Мосту, општина Обилић. Завршио је Гимназију у Вучитрну 1972. године. Дипломирао је на Правном факултету у Приштини 1980. године, а од 1979. гдине ради у средњој школи у Вучитрну као наставник групе правних предмета.

Од 1991 године ради као секретар Гимназије и Техничке школе у Вучитрну све до 2007. године. Директор је Гимназије и Техничке школе Вучитрн у Кос. Митровици од 2007. године до новембра 2017. године.

Share Button
2020-01-10T10:12:21+01:00