Савет родитеља

//Савет родитеља

Савет родитеља

Бр. Презиме и име Одељење Бр. Презиме и име Одељење
1. Милка Милутиновић Iа 5. БушевацХабиба IIIа
2. Бојковић Звонимир I1 6. Станић Радмила III1
3. Трпковић Јелена IIа 7. Јевтић Љубинко IVа
4. Крстовић Сузана II1 8. Милетић Милован IV1