ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

///ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

ИСТОРИЈАТ  ШКОЛЕ

Прва средња економска школа „Моша Пијаде“ отворена је у Вучитрну дана 29.06.1961. године под бројем 01-2279Ф број 403/66 и одлуке која је изашла у „Службеном гласнику Р. Србије“ бр. 42/66.

Школске 1961/62. пријем ученика се вршио према резултатима са пријемног испита. Према објављеном конкурсу на пријемном испиту је изашло 420 ученика српске и албанске наставе. Од укупног броја пријављених на испиту, пријемни испит је положило 224 ученика и то 113 српске наставе и 111 ученика албанске наставе.

Касније, у оквиру економске школе, тачније 11.06.1966. под бројем 0113436/1 отворена је Гимназија.

Школске 1966/67. било је 25 одељења и то 14 одељења у економској и 12 одељења у Гимназији са укупно 750 ученика. У ствари Гимназија је почела са радом 1964. године а верификована је 1966. године.

Одлуком покрајинског комитета за просвету, науку и културу у Приштини у оквиру Економске школе и Гимназије отварају се одељења за квалификоване раднике. Одлуком 020-40 од 31.07.1972. године школа за квалификоване раднике се одваја и постаје самостална школа под именом „Аљи Кељменди“, тако да у Вучитрну тада имамо две средње школе: Гимназију „Моша Пијаде“ и школу за квалификоване раднике „Аљи Кељменди“. Године 1976. Гимназија и школа за квалификоване раднике се спајају и формирају Средње-школски центар –  СШЦ „Мухарем Бектеши“ под бројем 01-613/3 бр. 317/76 од 05.05.1976. Центар постоји све до 1990. године када је усвојена нова мрежа средњих школа у Републици Србији. У Вучитрну се формирају  две школе: Гимназија и Техничка школа.

Од школске 1991. године настава се изводи само на српском језику јер су ученици албанске наставе бојкотовали легалне школе Републике Србије.

Таква ситуација је била све до 17. јуна 1999. године када је извршен егзодус српског и црногорског становништва па у општини Вучитрн у 38 насеља која су била национално мешовита , као и у самом Вучитрну нема више срба и црногораца.

Већи део становништва је своје привремено уточиште нашао у северном делу Кос.Митровице, а веома мали део је отишао ван Косова и Метохије.

Од септембра 1999. године Гимназија и Техничка школа из Вучитрна раде  у Кос. Митровици у згради Техничке школе „Михајло Петровић –Алас“ . Настава се од 1999. године изводи у 11 одељења, 4 одељења Гимназије друштвено-језичког смера и 7 одељења за подручје рада Машинство и обрада метала.

Share Button
2014-11-25T09:52:41+01:00