Ритам радног дана

///Ритам радног дана

 

Ритам радног дана

Редовна настава  се изводи  према наставним плановима и програмима који су прописани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Редовна настава ће се организовати у оквиру петодневне радне недеље са фиксираним распоредом часова, као и у наставним и радним суботама које су дате у календару рада.

Полазећи од расположивог школског простора и уписаног броја ученика и одељења, настава ће се изводити у једној (другој) смени.

           1        час             од       12,30    до    13,10

           2        час             од       13,15    до    13,55

           3         час            од       14,00    до    14,40

 После трећег часа је велики одмор  од 14,55 до 15,05 часова

            4          час     од       14,55     до         15.35

            5          час     од       15,40     до         16,20

            6          час     од       16,25     до         17,05

            7          час     од       17,10     до         17,50

  

 

 

Share Button
2018-12-16T10:47:00+01:00