ШКОЛА ДАНАС

ПОДРУЧЈЕ РАДА:

 • ГИМНАЗИЈА – ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР
 • МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ:

 • МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
 • ЗАВАРИВАЧ

МИСИЈА  ШКОЛЕ

 • Добра школска клима, добри међуљудки односи.
 • Сложан и креативан колектив
 • Жеља за информацијом школе
 • Добра сарадња наставног и руководећег кадра
 • Ослањамо се на традицију и досадашње добре резултате
 • Стручан и квалофикован наставни кадар
 • Развијамо школу кроз отвореност за промене и прихватање иновација
 • Реализује се наставни план и програм и поред потешкоћа које имамо – безбедност ученика и свих запослених у школи
 • Висока постигнућа ученика на такмичењима
 • У школи се негује и подстиче демократски дух па су ученици укључени у процес доношења одлука преко својих представника у ученичком парламенту
 • Добар фонд књига за потребе ученика и наставника
 • Добра опремљеност машинских радионица за практичан рад ученика
 • Увођење нових информационо- комуникационих технологија у наставу

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

 • Желимо да школа буде место у коју ће ђаци радо долазити и где су задовољни и наставници и родитељи
 • Желимо школу са добрим условима за рад, опремљену савременим наставним средствима
 • Желимо да будемо вољена и подстицајна школа која свим својим ученицима и наставницима пружа једнаке шансе за квалитетно образовање и лични развој, без обзира на место становања као и на средину из које потичу и у којој раде
 • Желимо школу где ће се неговати толерантан и демократски однос између наставника и ученика.

 

Свесни смо да оваква визија постаје стварност само уколико одговорност за њену реализацију једнако преузму професори, директор, стручни сарадници, ученици, родитељи и локална заједница.

 

Share Button
2020-01-10T09:17:32+01:00