Category Archives: Настава

Списак одељењских старешина

Списак одељењских старешина

– школска 2018/2019 година –

 

ШКОЛА Разред            ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

ГИМНАЗИЈА

Ia ПЕТРОВИЋ НАТАША

 

IIa КОСТИЋ ЉУДМИЛA

IIIa СПАСИЋ ДАНИЈЕЛА

IVa ГРУЈИЋ ЈОВАНКА

ТЕХННИЧКА ШКОЛА

 I1 АДИЛОВИЋ ХАМДИЈА

II1 МИЛЕТИЋ СЛАВИША

III1 КРСТИЋ ИВИЦА

IV1 РАДИВОЈЕВИЋ СЛАВИЦА

 

 

Share Button

Ритам радног дана

 

Ритам радног дана

Редовна настава  се изводи  према наставним плановима и програмима који су прописани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Редовна настава ће се организовати у оквиру петодневне радне недеље са фиксираним распоредом часова, као и у наставним и радним суботама које су дате у календару рада.

Полазећи од расположивог школског простора и уписаног броја ученика и одељења, настава ће се изводити у једној (другој) смени.

           1        час             од       12,30    до    13,10

           2        час             од       13,15    до    13,55

           3         час            од       14,00    до    14,40

 После трећег часа је велики одмор  од 14,55 до 15,05 часова

            4          час     од       14,55     до         15.35

            5          час     од       15,40     до         16,20

            6          час     од       16,25     до         17,05

            7          час     од       17,10     до         17,50

  

 

 

Share Button

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

Слободне активности

Слободне активности су битна компонента образовно-васпитног рада у школи.  Непосредан образовно-васпитни циљ ученичких слободних активности је да сваком ученику омогући максимално потврђивање своје личности како на образовном тако и на креативном  плану.

У школи ће се слободне активности организовати у оквиру научно-техничкх        активности, радно производних активности,културно-спортских активности.

Сви руководиоци секција који ће представљати основни облик организација слободних активности су обавезни да на основу приложеног програма рада са својом секцијом реализују  по 35 сати у току школске године. Евиденција ће се водити у за то намењеним свескама.     Стручни сарадници школе усклађују рад ових секција.

Секције које ће радити у току ове године су:

     Задужени професори

 • драмска:             Петровић Наташа
 • литерарна:        Милић Жаклина
 • рецитаторска:   Јовановић Сандра
 • музичка:             Миленковић Срећко
 • ликовна :            Неговановић Ана
 • секција за математику :  Симић Горан
 • секција за физику :           Спасић  Данијела
 • секција за биологију:      Шевић Вера
 • секција за историју:        Грујић Јованка
 • секција за рачун. и информатику:   Савић Ненад
 • спортска секција :     Јовичић Дејан
 • секција за машинске предмете :    Крстић Ивица

 

 

Школа ће обележити Школску славу – Свети Сава, 27. јануара и за ту прилику организовати културно-уметнички програм за који су задужене литерарна, рецитаторска и драмска секција.

Ове школске године урадиће се изложба уметничких радова као стална поставка у холовима наше школе.Та изложба биће у функцији упознавања ученика са програмом практичне наставе, као и упознавања родитеља са основном делатношћу школе. Ова изложба   ће се повремено допуњавати новим програмима и производима ученика. За овај сегмент рада школе задужени ће бити организатори практичне наставе, актив наставника практичне наставе, као и машинска  секција.

У току школске године организоваће се такмичење ученика у свим образовним профилима који практичну наставу изводе у школи и школској радионици. Школа ће учествовати и на осталим такмичењима које организује Министарство просвете Р Србије.

 

Share Button

Програм најзначајнијих активности школе

Програм најзначајнијих активности школе,

културна и јавна делатност школе

 

Ред.број Врста активности

 

Садржај активности
1. Сусрет са књижевницима

 

Литерарни час
2. Посета Сајму књига у Београду За ученике Гимназије
3. Учешће на спортским такмичењима

 

Међуопштинско,регионално
4. Свети Сава – школска слава

 

Пригодни програм
5. Посета Сајму аутомобила у Београду

 

За ученике Техничке школе
6. Учешће на такмичењима у знању Српски, математика, физика, историја, географија, рачунарство и информатика, машински предмети
7. Јесењи и пролећни крос

 

Спортске активности
8. Посета културно-историјским споменицима Манастир Соколица, Стари град -Звечан, Манастир Бањска

 

 

Share Button

Преглед фонда часова по образовним профилима

Page1

Кликните за увећање

Page3

Кликните за увећање

Page3

Кликните за увећање

 

Share Button