Школски одбор

//Школски одбор

Састав Школског одбора

# Презиме и име Предлагач #

Презиме и име

Предлагач

1. Јовичић Дејан Наставничко веће 6. Милетић Милован Савет родитеља
2. Ивица Кртић Наставничко веће 7. Слађана Вукадиновић Скупштина Општине Вучитрн
3. Наташа Петровић Наставничко веће 8. Зоран Чавић Скупштина Општине Вучитрн
4. Бушевац Хабиба Савет родитеља 9. Милија Томоћ Скупштина Општине Вучитрн
5. Јевтић Љубинко Савет родитеља