Програм рада секција и слободних активности

//Програм рада секција и слободних активности

Програм рада секција и слободних активности

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

2014-11-25T09:14:23+01:00

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ Слободне активности Слободне активности су битна компонента образовно-васпитног рада у школи.  Непосредан образовно-васпитни циљ [...]

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ2014-11-25T09:14:23+01:00