Наставници

НАСТАВНИЦИ

Презиме и име наставника Наставни предмет  који предаје
Петровић Наташа СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Милић Жаклина СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Јовановић Сандра СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Димић Наталија РУСКИ ЈЕЗИК
Продановић Дејана ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Вукадиновић Александра ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Вучковић Маја ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Марковић Душан ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Савић Ненад РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Нешић Ранко MATEMATIKA
Симић Горан MATEMATIKA
Грујић Јованка ISTORIJA
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Биговић Златица ГЕОГРАФИЈА
Елезовић Властимир ГЕОГРАФИЈА
Шевић Вера БИОЛОГИЈА
Томовић Горица БИОЛОГИЈА
Радивојевић Миљана УСТАВНОСТ И ПРАВА ГРАЂАНА
Костић Људмила СОЦИОЛОГИЈА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Миленковић Снежана ФИЛОЗОФИЈА
Ракић Александра ПСИХОЛОГИЈА
Јовичић Дејан ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Краговић  Никола ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Неговановић Александра ЛИКОВНА КУЛТУРА
Миленковић Срећко МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
Стевић Богомир ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Живковић Бојана ХЕМИЈА
Спасић Данијела ФИЗИКА
Стојановић Сузана РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Радивојевић Славица ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Јаначковић Бранислав ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Дробњаковић Зоран ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Адиловић Хамдија МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
Милетић Славиша МЕХАНИКА
МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ
МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ТЕРМОДИНАМИКА
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
Крстић Ивица МОТОРНА ВОЗИЛА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ
МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ
Радосављевић Владимир МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ФИЗИКА
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Симић Милена СОЦИОЛОГИЈА
Share Button
2014-11-24T17:50:49+01:00