Category Archives: Колектив

Секретаријат школе

СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ

Млађовић Весна

Педагог

Ракић Радица

Секретар школе

Савић Милена

Руководилац рачуноводства

Дробњаковић Зоран

Координатор практичне наставе

Елезовић Властимир

Библиотекар

Share Button

Помоћно-техничко особље

Помоћно-техничко особље

Презиме и име Радно место
Милетић Милован Домар школе
Перић Виолета

Спремачица

Милутиновић Верица Спремачица
Share Button

Наставници

НАСТАВНИЦИ

Презиме и име наставника Наставни предмет  који предаје
Петровић Наташа СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Милић Жаклина СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Јовановић Сандра СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Димић Наталија РУСКИ ЈЕЗИК
Продановић Дејана ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Вукадиновић Александра ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Вучковић Маја ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Марковић Душан ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Савић Ненад РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Нешић Ранко MATEMATIKA
Симић Горан MATEMATIKA
Грујић Јованка ISTORIJA
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Биговић Златица ГЕОГРАФИЈА
Елезовић Властимир ГЕОГРАФИЈА
Шевић Вера БИОЛОГИЈА
Томовић Горица БИОЛОГИЈА
Радивојевић Миљана УСТАВНОСТ И ПРАВА ГРАЂАНА
Костић Људмила СОЦИОЛОГИЈА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Миленковић Снежана ФИЛОЗОФИЈА
Ракић Александра ПСИХОЛОГИЈА
Јовичић Дејан ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Краговић  Никола ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Неговановић Александра ЛИКОВНА КУЛТУРА
Миленковић Срећко МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
Стевић Богомир ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Живковић Бојана ХЕМИЈА
Спасић Данијела ФИЗИКА
Стојановић Сузана РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Радивојевић Славица ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Јаначковић Бранислав ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Дробњаковић Зоран ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Адиловић Хамдија МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
Милетић Славиша МЕХАНИКА
МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ
МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ТЕРМОДИНАМИКА
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
Крстић Ивица МОТОРНА ВОЗИЛА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ
МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ
Радосављевић Владимир МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ФИЗИКА
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Симић Милена СОЦИОЛОГИЈА
Share Button

Директор Гимназије Вучитрн

Директор Гимназије и Техничке школе Вучитрн

 

Грујић Јованка – рођена 1970. године у Косовској Митровици. Завршила је Гимназију у Вучитрну, а Филозофски факултет у Приштини на одсеку за Историју.

У Гимназији и Тејничкој школи ради од 1992. године као професор историје.

Директор је Гимназије и Техничке школе  од 01 05. 2018. године

 

 

ПРЕТХОДНИ ДИРЕКТОРИ:

Ненад Савић – рођен 1968. године у Косовској Митровици. Завршио је Техничку школу у Косовској Митровици, а Технички факултет у Чачку. У Техничкој школи и Гимназији Вучитрн ради од 1991. године. 

Од 1999. године ради и у Економско-трговинској школи као професор рачунарства и информатике.

Вршилац дуужности директора Техничке школе и Гимназије Вучитрн у Косовској Митровици је од Новембра 2017. године до 01.05. 2018. године

 

Димитрије Денић – рођен 1951. године у Бабином Мосту, општина Обилић. Завршио је Гимназију у Вучитрну 1972. године. Дипломирао је на Правном факултету у Приштини 1980. године, а од 1979. гдине ради у средњој школи у Вучитрну као наставник групе правних предмета.

Од 1991 године ради као секретар Гимназије и Техничке школе у Вучитрну све до 2007. године. Директор је Гимназије и Техничке школе Вучитрн у Кос. Митровици од 2007. године до новембра 2017. године.

Share Button