Author Archives: lejinad

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА И СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

Слободне активности

Слободне активности су битна компонента образовно-васпитног рада у школи.  Непосредан образовно-васпитни циљ ученичких слободних активности је да сваком ученику омогући максимално потврђивање своје личности како на образовном тако и на креативном  плану.

У школи ће се слободне активности организовати у оквиру научно-техничкх        активности, радно производних активности,културно-спортских активности.

Сви руководиоци секција који ће представљати основни облик организација слободних активности су обавезни да на основу приложеног програма рада са својом секцијом реализују  по 35 сати у току школске године. Евиденција ће се водити у за то намењеним свескама.     Стручни сарадници школе усклађују рад ових секција.

Секције које ће радити у току ове године су:

     Задужени професори

 • драмска:             Петровић Наташа
 • литерарна:        Милић Жаклина
 • рецитаторска:   Јовановић Сандра
 • музичка:             Миленковић Срећко
 • ликовна :            Неговановић Ана
 • секција за математику :  Симић Горан
 • секција за физику :           Спасић  Данијела
 • секција за биологију:      Шевић Вера
 • секција за историју:        Грујић Јованка
 • секција за рачун. и информатику:   Савић Ненад
 • спортска секција :     Јовичић Дејан
 • секција за машинске предмете :    Крстић Ивица

 

 

Школа ће обележити Школску славу – Свети Сава, 27. јануара и за ту прилику организовати културно-уметнички програм за који су задужене литерарна, рецитаторска и драмска секција.

Ове школске године урадиће се изложба уметничких радова као стална поставка у холовима наше школе.Та изложба биће у функцији упознавања ученика са програмом практичне наставе, као и упознавања родитеља са основном делатношћу школе. Ова изложба   ће се повремено допуњавати новим програмима и производима ученика. За овај сегмент рада школе задужени ће бити организатори практичне наставе, актив наставника практичне наставе, као и машинска  секција.

У току школске године организоваће се такмичење ученика у свим образовним профилима који практичну наставу изводе у школи и школској радионици. Школа ће учествовати и на осталим такмичењима које организује Министарство просвете Р Србије.

 

Share Button

Програм најзначајнијих активности школе

Програм најзначајнијих активности школе,

културна и јавна делатност школе

 

Ред.број Врста активности

 

Садржај активности
1. Сусрет са књижевницима

 

Литерарни час
2. Посета Сајму књига у Београду За ученике Гимназије
3. Учешће на спортским такмичењима

 

Међуопштинско,регионално
4. Свети Сава – школска слава

 

Пригодни програм
5. Посета Сајму аутомобила у Београду

 

За ученике Техничке школе
6. Учешће на такмичењима у знању Српски, математика, физика, историја, географија, рачунарство и информатика, машински предмети
7. Јесењи и пролећни крос

 

Спортске активности
8. Посета културно-историјским споменицима Манастир Соколица, Стари град -Звечан, Манастир Бањска

 

 

Share Button

Преглед фонда часова по образовним профилима

Page1

Кликните за увећање

Page3

Кликните за увећање

Page3

Кликните за увећање

 

Share Button

Секретаријат школе

СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ

Млађовић Весна

Педагог

Ракић Радица

Секретар школе

Савић Милена

Руководилац рачуноводства

Дробњаковић Зоран

Координатор практичне наставе

Елезовић Властимир

Библиотекар

Share Button

Помоћно-техничко особље

Помоћно-техничко особље

Презиме и име Радно место
Милетић Милован Домар школе
Перић Виолета

Спремачица

Милутиновић Верица Спремачица
Share Button

Наставници

НАСТАВНИЦИ

Презиме и име наставника Наставни предмет  који предаје
Петровић Наташа СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Милић Жаклина СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Јовановић Сандра СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Димић Наталија РУСКИ ЈЕЗИК
Продановић Дејана ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Вукадиновић Александра ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Вучковић Маја ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Марковић Душан ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Савић Ненад РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Нешић Ранко MATEMATIKA
Симић Горан MATEMATIKA
Грујић Јованка ISTORIJA
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Биговић Златица ГЕОГРАФИЈА
Елезовић Властимир ГЕОГРАФИЈА
Шевић Вера БИОЛОГИЈА
Томовић Горица БИОЛОГИЈА
Радивојевић Миљана УСТАВНОСТ И ПРАВА ГРАЂАНА
Костић Људмила СОЦИОЛОГИЈА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Миленковић Снежана ФИЛОЗОФИЈА
Ракић Александра ПСИХОЛОГИЈА
Јовичић Дејан ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Краговић  Никола ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Неговановић Александра ЛИКОВНА КУЛТУРА
Миленковић Срећко МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
Стевић Богомир ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Живковић Бојана ХЕМИЈА
Спасић Данијела ФИЗИКА
Стојановић Сузана РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Радивојевић Славица ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Јаначковић Бранислав ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Дробњаковић Зоран ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Адиловић Хамдија МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
Милетић Славиша МЕХАНИКА
МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ
МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ТЕРМОДИНАМИКА
ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
Крстић Ивица МОТОРНА ВОЗИЛА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ
МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ
Радосављевић Владимир МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ФИЗИКА
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Симић Милена СОЦИОЛОГИЈА
Share Button

Директор Гимназије Вучитрн

Директор Гимназије и Техничке школе Вучитрн

 

Грујић Јованка – рођена 1970. године у Косовској Митровици. Завршила је Гимназију у Вучитрну, а Филозофски факултет у Приштини на одсеку за Историју.

У Гимназији и Тејничкој школи ради од 1992. године као професор историје.

Директор је Гимназије и Техничке школе  од 01 05. 2018. године

 

 

ПРЕТХОДНИ ДИРЕКТОРИ:

Ненад Савић – рођен 1968. године у Косовској Митровици. Завршио је Техничку школу у Косовској Митровици, а Технички факултет у Чачку. У Техничкој школи и Гимназији Вучитрн ради од 1991. године. 

Од 1999. године ради и у Економско-трговинској школи као професор рачунарства и информатике.

Вршилац дуужности директора Техничке школе и Гимназије Вучитрн у Косовској Митровици је од Новембра 2017. године до 01.05. 2018. године

 

Димитрије Денић – рођен 1951. године у Бабином Мосту, општина Обилић. Завршио је Гимназију у Вучитрну 1972. године. Дипломирао је на Правном факултету у Приштини 1980. године, а од 1979. гдине ради у средњој школи у Вучитрну као наставник групе правних предмета.

Од 1991 године ради као секретар Гимназије и Техничке школе у Вучитрну све до 2007. године. Директор је Гимназије и Техничке школе Вучитрн у Кос. Митровици од 2007. године до новембра 2017. године.

Share Button