Yearly Archives: 2019

/2019

Стручни активи и тимови

2019-05-12T22:01:17+02:00

  Стручни актив за развојно планирање У току другог полугодишта школске 2016/2017. године стручни актив је саставио петогодишњи  Школски развојни [...]

Стручни активи и тимови2019-05-12T22:01:17+02:00