Упис ученика 2020/2021.

У школској 2020/2021. години

школа уписује:

 • 20 ученика за образовни профил МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА  IV степен – шифра за упис KMVU SB 4D08S

 • 20 ученика у ГИМНАЗИЈИ (Друштвено језички смер)  – шифра за упис KMVU GA 4R01S

 • 20 ученика за образовни профил БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ III степен (уколико буде пријављено довољно ученика).     

        

Радимо, дакле постојимо!

Мисија школе:

 1. Стручан и креативан колектив и наставни кадар, што доприноси ефикасности у раду.
 2. Добар фонд књига за потребе ученика и наставника, као и бесплатни уџбеници за све ученике наше школе .
 3. Савремено опремљени кабинети и радионице, што утиче на висока постигнућа ученика на такмичењима.
 4. Оспособљавање ученика образовног профила—машински техничар моторних возила за управљање возилима и полагање возачког испита Б категорије.
 5. Награђивање ученика који постижу запажене резултате у школи, и финансијска помоћ ученицима слабијег имовног стања
 6. Наградне екскурзије за најбоље одељење у школи.

Основне активности и циљеви:

 1. Стицање потребних знања, умења, навика и вештина код ученика,
 2. Оспособљавање ученика за самосталан рад и васпитање за стално образовање и самообразовање,
 3. Васпитање ученика за друштвени живот у демократском духу,
 4. Развијање психичких и физичких способности ученика и свести о чувању здравља, потреби физичких активности и заштити животне и радне средине.

 

 

 

 

 

 

Share Button
2020-01-10T16:24:51+01:00