Упис ученика 2019-2020

У школској 2019/2020. години школа уписује:

– 20 ученика за образовни профил МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА  IV степен – шифра за упис

       KMVU SB 4D08S

– 20 ченика у ГИМНАЗИЈИ (Друштвено језички смер)  – шифра за упис KMVU GA 4R01S

– 20 ученика за образовни профил БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ III степен (уколико буде пријављено довољно ученика).           

Радимо, дакле постојимо!

Мисија школе:

  1. Стручан и креативан колектив и наставни кадар, што доприноси ефикасности у раду.
  2. Добар фонд књига за потребе ученика и наставника, као и бесплатни уџбеници за све ученике наше школе .
  3. Савремено опремљени кабинети и радионице, што утиче на висока постигнућа ученика на такмичењима.
  4. Оспособљавање ученика образовног профила—машински техничар моторних возила за управљање возилима и полагање возачког испита Б категорије.
  5. Награђивање ученика који постижу запажене резултате у школи, и финансијска помоћ ученицима слабијег имовног стања
  6. Наградне екскурзије за најбоље одељење у школи.

 

Основне активности и циљеви:

  1. Стицање потребних знања, умења, навика и вештина код ученика,
  2. Оспособљавање ученика за самосталан рад и васпитање за стално образовање и самообразовање,
  3. Васпитање ученика за друштвени живот у демократском духу,
  4. Развијање психичких и физичких способности ученика и свести о чувању здравља, потреби физичких активности и заштити животне и радне средине.

 

 

 

 

 

 

Share Button