PROGRAM RADA SEKCIJA I SLOBODNIH AKTIVNOSTI

///PROGRAM RADA SEKCIJA I SLOBODNIH AKTIVNOSTI

PROGRAM RADA SEKCIJA I SLOBODNIH AKTIVNOSTI

Slobodne aktivnosti

Slobodne aktivnosti su bitna komponenta obrazovno-vaspitnog rada u školi.  Neposredan obrazovno-vaspitni cilj učeničkih slobodnih aktivnosti je da svakom učeniku omogući maksimalno potvrđivanje svoje ličnosti kako na obrazovnom tako i na kreativnom  planu.

U školi će se slobodne aktivnosti organizovati u okviru naučno-tehničkh        aktivnosti, radno proizvodnih aktivnosti,kulturno-sportskih aktivnosti.

Svi rukovodioci sekcija koji će predstavljati osnovni oblik organizacija slobodnih aktivnosti su obavezni da na osnovu priloženog programa rada sa svojom sekcijom realizuju  po 35 sati u toku školske godine. Evidencija će se voditi u za to namenjenim sveskama.     Stručni saradnici škole usklađuju rad ovih sekcija.

Sekcije koje će raditi u toku ove godine su:

     Zaduženi profesori

 • dramska:             Petrović Nataša
 • literarna:        Milić Žaklina
 • recitatorska:   Jovanović Sandra
 • muzička:             Milenković Srećko
 • likovna :            Negovanović Ana
 • sekcija za matematiku :  Simić Goran
 • sekcija za fiziku :           Spasić  Danijela
 • sekcija za biologiju:      Šević Vera
 • sekcija za istoriju:        Grujić Jovanka
 • sekcija za račun. i informatiku:   Savić Nenad
 • sportska sekcija :     Jovičić Dejan
 • sekcija za mašinske predmete :    Krstić Ivica

 

 

Škola će obeležiti Školsku slavu – Sveti Sava, 27. januara i za tu priliku organizovati kulturno-umetnički program za koji su zadužene literarna, recitatorska i dramska sekcija.

Ove školske godine uradiće se izložba umetničkih radova kao stalna postavka u holovima naše škole.Ta izložba biće u funkciji upoznavanja učenika sa programom praktične nastave, kao i upoznavanja roditelja sa osnovnom delatnošću škole. Ova izložba   će se povremeno dopunjavati novim programima i proizvodima učenika. Za ovaj segment rada škole zaduženi će biti organizatori praktične nastave, aktiv nastavnika praktične nastave, kao i mašinska  sekcija.

U toku školske godine organizovaće se takmičenje učenika u svim obrazovnim profilima koji praktičnu nastavu izvode u školi i školskoj radionici. Škola će učestvovati i na ostalim takmičenjima koje organizuje Ministarstvo prosvete R Srbije.

 

Share Button
2014-11-25T09:14:23+01:00