Istorijat

//Istorijat

Istorijat škole

ISTORIJAT ŠKOLE

2014-11-25T09:52:41+01:00

ISTORIJAT  ŠKOLE Prva srednja ekonomska škola "Moša Pijade" otvorena je u Vučitrnu dana 29.06.1961. godine pod brojem 01-2279F broj 403/66 [...]

ISTORIJAT ŠKOLE2014-11-25T09:52:41+01:00