Category Archives: Програм најзначајнијих активности школе

Програм најзначајнијих активности школе

Програм најзначајнијих активности школе,

културна и јавна делатност школе

 

Ред.број Врста активности

 

Садржај активности
1. Сусрет са књижевницима

 

Литерарни час
2. Посета Сајму књига у Београду За ученике Гимназије
3. Учешће на спортским такмичењима

 

Међуопштинско,регионално
4. Свети Сава – школска слава

 

Пригодни програм
5. Посета Сајму аутомобила у Београду

 

За ученике Техничке школе
6. Учешће на такмичењима у знању Српски, математика, физика, историја, географија, рачунарство и информатика, машински предмети
7. Јесењи и пролећни крос

 

Спортске активности
8. Посета културно-историјским споменицима Манастир Соколица, Стари град -Звечан, Манастир Бањска

 

 

Share Button