Dobrodošli na zvanični sajt

GIMNAZIJE I TEHNIČKE ŠKOLE  VUČITRN

Logo Gimnazije i Tehnicke skole

 

VIZIJA ŠKOLE

  • Želimo da škola bude mesto u koju će đaci rado dolaziti i gde su zadovoljni i nastavnici i roditelji
  • Želimo školu sa dobrim uslovima za rad, opremljenu savremenim nastavnim sredstvima
  • Želimo da budemo voljena i podsticajna škola koja svim svojim učenicima i nastavnicima pruža jednake šanse za kvalitetno obrazovanje i lični razvoj, bez obzira na mesto stanovanja kao i na sredinu iz koje potiču i u kojoj rade
  • Želimo školu gde će se negovati tolerantan i demokratski odnos između nastavnika i učenika.

Svesni smo da ovakva vizija postaje stvarnost samo ukoliko odgovornost za njenu realizaciju jednako preuzmu profesori, direktor, stručni saradnici, učenici, roditelji i lokalna zajednica.

grbMin

mod_zavod-za-unapredjivanje

klikbaner

???????????


111

Share Button