Yearly Archives: 2019

Stručni aktivi i timovi

 

Stručni aktiv za razvojno planiranje

U toku drugog polugodišta školske 2016/2017. godine stručni aktiv je sastavio petogodišnji  Školski razvojni plan, koji je Školski odbor usvojio 28.02.2017.  Ove školske godine će se raditi na realizaciji planiranih aktivnosti.

Sastav Stručnog aktiva za školsko razvojno planiranje čine:

 • Jovanaka Grujić, direktor škole
 • Vesna Mlađović, stručni saradnik
 • Zoran Drobnjaković, nastavnik.
 • Jovičić Dejan, nastavnik
 • Adilović Hamdija, nastavnik
 • Vukadinović Slađana, predstav. opštine
 • Milovan Miletić, savet roditelja
 • Jakovljević Andrijana, učeničkki parlament

 

Stručni aktiv za razvoj školskog programa

Na početku  2017/2018. godine (15.09.2017.) školski odbor je doneo Školski program za period od 2017 do 2021. Godine. Predstoji praćenje realizacije i njegovo uobličavanje kroz aneks.

Stručni tim za razvoj školskog programa čine:

 • Jovanaka Grujić, direktor škole
 • Vesna Mlađović, stručni saradnik
 • Miletić Slaviša, nastavnik
 • Simić Goran, nastavnik
 • Dimić Natalija, nastavnik
 • Milić Žaklina, nastavnik
 • Krstić Ivica, nastavnik

 

Stručni tim za izradu Godišnjeg plana rada

Stručni tim čine:

 • Grujić Jovanka, direktora škole
 • Vesna Mlađović, stručni saradnik
 • Jakšić Ana, nastavnik.
 • Basarić Tanja sekretar škole

 

Stručni tim za samovrednovanje kvaliteta  rada škole

Stručni tim čine:

 • Vesna Mlađović, školski pedagog
 • Spasić Danijela, nastavnik
 • Stojanović Suzana, nastavnik
 • Pavlović Slobodan, nastavnik
 • Bojković Danilo, učenik
 • Stanić Radmila, predstavnik roditelja

 

Stručni tim za zaštitu od diskriminacije,  nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Stručni tim čine:

 1. Direktor škole – Grujić Jovanka,
 2. Sekretar škole – Basarić Tanja, diplomirani pravnik
 3. Pedagog – Vesna Mlađović, diplomirani pedagog
 4. Nastavnik psihologije – Stevanović Bosa, diplomirani psiholog
 5. Nastavnik fizičkog vaspitanja – Jovičić Dejan, profesor fizičkog vaspitanja
 6. Nastavnici sociologije :
  • Kostić Ljudmila, profesor sociologije, Milenković Snežana, profesor sociologije i        Simić Milena, profesor sociologije

Stručni tim za pojačani vaspitni rad i dodatnu podršku učenicima

Stručni tim čine:

 1. Direktor škole
 • Jovanka Grujić, profesor istorije
 1. Sekretar škole
  • Basarić Tanja, diplomirani pravnik
 2. Stručni saradnik, pedagog
 • Vesna Mlađović, pedagog
 1. Nastavnici
 • Milentijević Nevena, nastavnik engleskog jezika
 • Šević Vera, nastavnik biologije
 • Bigović Zlata, nastavnik geografije

 

Stručni tim za karijerno vođenje i savetovanje učenika

Stručni tim čine:

 1. Odeljenjski starešina završnog razreda
 • Grujić Jovanka, profesor istorije
 • Radivojević Slavica, profesor mašinskih predmeta
 1. Stručni saradnik
 • Vesna Mlađović, pedagog
 1. Nastavnici građanskog vaspitanja
 • Pavlović Slobodan, nastavnik istorije
 • Ljudmila Kostić, nastavnik sociologije

 

Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva

 Stručni tim čine:

 1. Radosavljević Vladimir, nastavnik mašinskih predmeta
 2. Šević Vera, nastavnik biologije
 3. Vlastimir Elezović, bibliotekar
 4. Simić Milena, nastavnik sociologije
 5. Milenković Srećko, nastavnik muz.kulture

 

Tim za inkluzivno obrazovanje

 Stručni tim čine:

1. Spasić Danijela, nastavnik fizike

2. Jakšić Ana, nastavnik istorije

3. Dimić Natalija , nastavnik rus.jezika

4. Milić Žaklina, nastavnik srpskog jez.i knjiž.

5. Nešić Ranko, nastavnik matematike

6. Krstić Ivica, nastavnik maš.predmeta

7. Mlađović Vesna, pedagog

 

Tim za profesionalni razvoj

Stručni tim čine:

 1. Suzana Stojanović, nastavnik informatike i računarstva
 2. Vesna Mlađović, pedagog
 3. Slaviša Miletić, nastavnik mašinskih predmeta
 4. Nataša Petrović, nastavnik srpskog jezika
 5. Brankica Bojičić, nastavnik engleskog jezika
 6. Hamdija Adilović, nastavnik mašinskih preme

 

Članovi Pedagoškog kolegijuma su:

 1. Grujić Jovanka – direktor škole
 2. Mlađović Vesna – predstavnik stručnih saradnika
 3. Milosavljević Danica– predsednik Stručnog veća za   prirodno-matematičke predmete
 4. Milenković Snežana– predsednik Stručnog veća za društvene predmete
 5. Petrović Nataša– predsednik Stručnog veća za jezičke predmete
 6. Miletić Slaviša- predsednik Stručnog veća za mašinske predmete

 

 

Share Button

Upis učenika 2019-2020

U školskoj 2019/2020. godini

škola upisuje:

 • 20 učenika za obrazovni profil MAŠINSKI TEHNIČAR MOTORNIH VOZILA  IV stepen – šifra za upis KMVU SB 4D08S

 • 20 učenika u GIMNAZIJI (Društveno jezički smer)  – šifra za upis KMVU GA 4R01S

 • 20 učenika za obrazovni profil BRAVAR-ZAVARIVAČ III stepen (ukoliko bude prijavljeno dovoljno učenika).     

        

Radimo, dakle postojimo!

Misija škole:

 1. Stručan i kreativan kolektiv i nastavni kadar, što doprinosi efikasnosti u radu.
 2. Dobar fond knjiga za potrebe učenika i nastavnika, kao i besplatni udžbenici za sve učenike naše škole .
 3. Savremeno opremljeni kabineti i radionice, što utiče na visoka postignuća učenika na takmičenjima.
 4. Osposobljavanje učenika obrazovnog profila—mašinski tehničar motornih vozila za upravljanje vozilima i polaganje vozačkog ispita B kategorije.
 5. Nagrađivanje učenika koji postižu zapažene rezultate u školi, i finansijska pomoć učenicima slabijeg imovnog stanja
 6. Nagradne ekskurzije za najbolje odeljenje u školi.

 

Osnovne aktivnosti i ciljevi:

 1. Sticanje potrebnih znanja, umenja, navika i veština kod učenika,
 2. Osposobljavanje učenika za samostalan rad i vaspitanje za stalno obrazovanje i samoobrazovanje,
 3. Vaspitanje učenika za društveni život u demokratskom duhu,
 4. Razvijanje psihičkih i fizičkih sposobnosti učenika i svesti o čuvanju zdravlja, potrebi fizičkih aktivnosti i zaštiti životne i radne sredine.

 

 

 

 

 

 

Share Button